අගමැති තුමාගේ ගම් පෙරළිය ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ අවධානයටයි මේ සටහන


මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මීගමුව කාර්යාලයේ  විෂය පථයට අයත්-

කොලඹ -මීගමුව පාරේ සීදුව පටන් මීගමුව දක්වාම වම් පසින් මීගමුව කලපුව .
ඒත් වැස්සකට පස්සේ ලියනගෙමුල්ල හරියේ ජලය බැස යන කාණු උතුරනව!

කාණු සුද්ද කරල ගොඩ දැම්මට මදි.කාණු වල උතුරන ජලය පාර හරහට , පාර යටින් අගල් හාරා අනිත් පස ඉඩම්  හරහා මීගමුව කලපුවට බැස්සවිය යුතුය.
මෙය නොකලොත් හැම දිනම මහ පාර දෙපස ඇති අගල් උතුරනව!!
පැලැස්තර අලවා ඇති වැඩක් නැහැ!!

පැරනි ව්‍යවස්ථා සම්පාදකයෝ ඕනෑම පෞදගලීක ඉඩමක උඩින්, යටින් හෝ හරහා ජලය බැස්සවීමට,විදුලි බල රැහැන් ඇදීමට අවශ්‍ය නෛතිමය ප්‍රතිපාදන සලසලයි තිබෙන්නේ.

 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මීගමුව කාර්යාලයේ  හා  අගමැතිවරයාගෙ  ගම පෙරළිය ව්‍යාපෘතියේ අවධානයටයි මේ!!

02.

කටුනායක, නායක පාර හා රෝමාණු කතෝලික කණිෂ්ඨ පාසැලේ සිට සිසිල් පාර දක්වා ,කොළඹ- මීගමුව මහා මාර්ගයෙහි වම් පසින් ජලය බැස යන්න කානුවක් නැත.
දකුණු පස නම් කාණුවක් ඇත.
නායක පාර දෙපසින් මහ පාරට ජලය බැස යන කාණුවේ පස් පිරිල. කානුවෙත් ජලය හිරවෙලා.
මෙව ශුද්ධ කල යුතුය.

කොළඹ මීගමුව මාර්ගයෙහි කටුනායක, නායක පාර හා රෝමාණු කතෝලික කණිෂ්ඨ පාසැලේ සිට සිසිල් පාර දක්වා , මහ මාර්ගයෙහි වම් පසින් කානුවක් වහාම කපන්න ඕන!!!
ගම පෙරළියේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ අවධානයටයි මේ!!

Advertisements

කෝකටත් තෛලය බැඳුම් ක- රේ, බැඳුම් ක-රේ බැඳුම් ක- රේ බැඳුම් ක-රේ බැඳුම් කරේ


කෝකටත් තෛලය බැඳුම් ක- රේ බැඳුම් ක-රේ

බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ
දැන් ලංකාවෙ ප්‍රශ්න නැත. ඇත්තේ එකම ප්‍රශ්නයයි.
වේලි වේලි සිටි දේශපාලන විරුද්ධවාදීන්ට උඩ පැන පැන කෑගැසීමට සරුව පිත්තල ඉල්ලමක් පෑදි අත.
ආන්ඩුව නයකර විකුනා ගත් ආයෝජන මුදල වලට ඵලදාව ලබෙන්නේ වසර 30 කට පසුවයි!!
ඒක පැත්තකින් තිබුනාවෙ.
ලංකාවේ අර්ධ නාගරීක හා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ප්‍රශ්න, දේශපාලන විරුද්ධවාදිනි ඔබලාට නොපෙනේද?
එසේත් නැතිනම් දේශපාලන ‘අන්ධ භාවය’ නිසාද ඔබලාට අනිකුත් ජනතා ප්‍රශ්න නොපෙනෙන්නේ?
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ
කෝකටත් තෛලය, බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ
කොලඹ -මීගමුව පාරේ සීදුව පටන් මීගමුව දක්වාම වම් පසින් මීගමුව කලපුව .
ඒත් වැස්සකට පස්සේ ලියනගෙමුල්ල හරියේ ජලය බැස යන කාණු උතුරනව!
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ!!!!
ඒවාටත් කෑගහනවලකො!!
හරි ඔහෙල යන්නෙ රෝද 4 න්නෙ!!!
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ!!!
ඕන ඉඩමක් මතින් ජලය කලපුවට බැස යන්න කානු කපන්න ආඥා පනත් වලින් බලය තියෙනව!!
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ!!
දිගට හරහට කානු සාදා කලපුවට ජලය බැස යන්න කටයුතු කරන්න ඔබලාට උවමනාවක් නැද්ද්?
හැම උලව්වකටම බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ
මේ පැත්තෙ අයට ජලය කරේ ජලය කරේ!!!
කටුනායක, රෝමාණු කතෝලික කණිෂ්ඨ පාසැලේ සිට සිසිල් පාර දක්වා ,වම් පසින් ජලය බැස යන්න කානුවක් නැත.
යාර 10-15 එහායින් මීගමුව කලපුව පිහිටා ඇත.
බැඳුම් කරේ බඳුම් කරේ
වැස්ස ඇති දිනට පාසැල ඉදිරිපස ජලය පිරී ඇත. තණ කොළද වැවී ඈත.
ඇයි ඔබලා මේවාට බෙරිහන් නොදෙන්නේ?
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ

හරහට කානු සාදා කලපුවට ජලය බස්සන්න හරි අමාරුයි නේද?
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ
මෙහෙ අයට මීගමු කලපු කරේ!!!!
දේශපාලන ජිල්මාට් කාරයිනි, අද ඉඳල සැබෑ ජනතා ප්‍රශ්න මොනවාදැයි හරියට හොයල බල්න්න ගම් බහිනවල!!!!!!!
ඔය වසර 30 කට පසු කල් පිරෙන බැඳුම් කර ගැන පොර ටෝක් දුන්නට ,
01. නාගරීක
02. අර්ධ නාගරීක
03. ග්‍රාමීය
ප්‍රදේශවල ජීවත් වන පුරවැසියනට ඔය ‘ බැඳුම් ක-රෙ න් වැඩක් නැත.
මහ පාරේ කානු නිසි පරිදි නැතිවීම ගැන
මහ පාර දෙපස ජලය බැස යන කාණු නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීම ආදි කරුනු ගැන උද්ගෝෂනය කරනු!!!!
නැවත
බැඳුම් ක-රේ !!! උද්ගෝෂනයෙන් තඹ සතේක වැඩක් නැත.

 

ඊශ්‍රායලයේ හ්‍යිෆා නැව් තොට දුම් රිය මාර්ගයන් මඟින් යුරෝපයේ මද්‍යධරනියට හා යොර්දාන් රාජ්‍යයයේ ප්‍රාදේශීය ප්‍රවාහන මද්‍යස්ථානයටත්, එතැනින් සෞදි අරාබිය ඇතුළු අනෙකුත් අරාබි රටවලටද සම්බන්ධන්ද කිරීමේ ‘ කලාපිය සාමයේ දුම්රිය ප්‍රවාහන ජාලයක්’ ස්ථාපනය කිරීමේ යෝජනාවක් අගමැති බෙන්යමින් නෙතනියාහු ඉදිරිපත් කරයි.


Israel to begin promoting railway linking Haifa seaport with Saudi Arabia.

Transportation minister says he has begun consulting with leaders of relevant countries regarding plan that would give Gulf easier access to Europe

Government officials taking part in a test ride on a new train route near the northern city of Carmiel on March 21, 2017 (Basel Awidat/Flash90)

Prime Minister Benjamin Netanyahu and Transportation Minister Israel Katz agreed this week to begin promoting their “Tracks for Regional Peace” initiative that is intended to create a trade route connecting Europe with the Persian Gulf and Israel, Hadashot news reported Saturday evening.

“Tracks for Regional Peace” is based on the planned extension of railway tracks in northern Israel, which would link Haifa’s seaport to Jordan’s rail network, which in turn will be linked with that of Saudi Arabia and other Sunni Arab states.

The network is envisioned as creating a regional transportation system to enhance trade relations and promote peaceful coexistence.

Introduced in a new PR video from Netanyahu and Katz’s offices, the initiative will see the eastward extension of the Haifa-Beit She’an rail line to the Jordanian border and will also include a stop in Jenin, connecting the Palestinians to the broader plan.

Goods would be shipped from Europe to Haifa, allowing them to bypass civil war-torn Syria.

“There are two central components at the heart of this initiative,” Katz explained when discussing the plan back in April. “Israel as a land bridge between Europe and the Mediterranean and Jordan; and Jordan as a regional transportation hub, which will be connected to a railroad system to Israel and the Mediterranean in the West; to Saudi Arabia, the Gulf states and Iraq in the East and southeast; and to the Red Sea, through Aqaba and Eilat, in the south.”

“Beyond its contribution to Israel’s economy, the Jordanian and the Palestinian economies, the initiative will connect Israel economically and politically to the region and will consolidate the pragmatic camp in the region,” he claimed.

The existing transportation infrastructure in Israel, Saudi Arabia, and the Gulf will allow for the application of the initiative in a relatively short amount of time, the PR video said.

The initiative is said to also offer shorter, cheaper, and safer trade routes in light of regional instability threatening passageways through the Strait of Hormuz in the Persian Gulf and the Bab al-Mandab Strait at the southern end of the Red Sea.

In a meeting this week, Katz and Netanyahu reached an agreement regarding the details of the initiative, with the latter instructing his office to begin advancing the plan in consultations with the US, European Union, and various countries in the Middle East and Asia.

Israel is expecting the US to play an important role in providing political backing for the plan.

Responding to a Times of Israel query on behalf of Greenblatt in April, a White House official said the proposal was “interesting,” but said the US does not yet have an informed position on it.

While Katz has said that he has spoken with the leaders of the relevant countries regarding the initiative, there is no indication that any of them have agreed to its application.

The transportation minister, who opposes Palestinian statehood, has argued that connecting Israelis and Palestinians with the Sunni Arab world would dramatically increase trade and lay the groundwork for a future regional peace.

READ MORE

Reaching out to Palestinians, Kushner says he’s willing to work with Abbas

 

දැන්වත් බ්‍රේක් ඔයිල් දමල ඔලුවෙ තියෙන මලකඩ සුද්ද කරගෙන යථාර්තය අවබෝධ කර ගන්නව!!!!!


ඉල් ලංකාවේ හැටි හොඳින් නිරික්ෂනය කරවු!!!!!
01.ඉල් ලංකාවේ අපරාධ මර්දනය කල නොහැකි හේතුව,කොන්ත්‍රාත්තුවට මිනිමරනවා, ඇතුලට යනවා, ආංඩුවේ වියදමින් කනවා- බොනව, එලියට එනවා, නැවත කොන්ත්‍රාත්තුවට මිනි මරනවා.
02. මිනිසුන් 10 දෙනෙකු සපාකෑ දිවියෙකු මරා දැම්ම ගැන ‘පරිසරවේදීන් ‘ කියන්නෙ අපූරු කතා!
ඔය පොර ටෝක් දෙන පරිසරවේදින්ගේ- හක්කෙ දඩ මස්-බොක්කෙ බුදු රැස් කාරයින්ගෙ හා සත්ව මිත්‍ර’ සංවිධාන අයියලාගේ කාට හරි දිවියෙක්,අලියෙක්,අයාලේ යන බලු හුරතලෙක්,විසකූරු නයෙක් පොලඟෙක් දෂ්ට කරල, පහර දීල- හපා කාලා අනිත් ලෝකෙට චුත කරපු දවසට තමයි තේරෙන්නෙ අපේ චින්තනය පුස් කාලා ,පිළුනු වෙච්ච, එලොවටයි මෙලොවටයි දෙලොවටම නැති එකක් බව!!!!!!
එතකොට පරක්කු වැඩි
දැන්වත් බ්‍රේක් ඔයිල් දමල ඔලුවෙ තියෙන මලකඩ සුද්ද කරගෙන යථාර්තය අවබෝධ කර ගන්නව!!!!!

මෙරට පාරවල් ඇත්තේ මහජන ප්‍රයෝජනය සඳහාද ? එසේත් නැතිනම් අයාලේ යන බල්ලන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහාද?


නගරාශ්‍රිත බලු ගහනය වර්ධනයවීම හේතුවෙන් අද දින වන විට ලංකාවේ පාරවල්වල ගමන් කිරීම අනතුරුදායකවී ඇත.

පළාත් පාලන ආඥා පනත යටතේ , අයාලේ යන බල්ලන් විනාශ කිරීමේ ප්‍රතිපාදන දක්වා ඇත.
එයට අනුව පළාත් පාලන අධිකාරීන් ක්‍රියා නොකරන්නේ මන්ද?
මෙරට පාරවල් ඇත්තේ මහජන ප්‍රයෝජනය සඳහාද ? එසේත් නැතිනම් අයාලේ යන බල්ලන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහාද?

මා දන්නා එක්තරා නගරයක සමහර දිනවල උදයේ අපූරු දසුනක් දැකිය හැක. අයාලේ යන අති විශාල ගවයෙක් බස් ගමන් කරන මාර්ගය අසල සිටින ආකාරය දැකිය හැක.

පාසැල් යන දරුවන්, කාර්යාල සේවකයන් රැගත් වාහන විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙතැන පසු කර යනු දැකිය හැක.මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ගවයා රැඳී සිටින ස්ථානය හතර වටේම ගොඩනැගිලි ඇති බැවින් ඉඩ කඩ ඉතා සීමා සහිතවීමයි!නාගරීක අධිකාරිනි මෙය ඔබලාගේ අවධානය පිනිසයි!

කිලිනොච්චිය අම්බාලකුලම් ගම්මානයට කඩා වැදුනු ගැමියන් 10 දෙනෙකු පමන සපාකෑ දිවියාට, ආත්මාරක්ෂාව සඳහා පොලු පහරදී මරා දැමීම මඟින් ගැමියන් කදිම පාඩමක් අවශ්‍ය අයට උගන්වා ඇත.

මට මතක ඇති පරිදි නාඋල ? ප්‍රදේශයේ මව සමඟ ගඟේ දිය නෑමට ගිය දරුවෙකුගේ ජීවිතයට කිඹුලෙකු විසින් අනතුරු කිරීම නිසා කුපිතවූ ගැමියන් විසින් පසු දින කිඹුලන් 13 දෙනෙකු මරා දමා ඇත.

ගැමියන් හපාකෑ දිවියා පොලු පහර කා මරුදකී


සිතුම් චතුරංග

කිලිනොච්චිය අම්බාලකුලම් ගම්මානයට කඩාවැදුණු දිවියකු අද (21) උදෑසන වනජීවි නිලධාරියකු ඇතුළු එම ගම්මානයේ පුද්ගලයින් දසදෙනකු පමණ සපාකා ඇති බව ප‍්‍රදේශවාසීහු කියති.

ගම්මානයේ ගවයින් හා එළුවන් දඩයම් කිරීම සඳහා උදෑසන ගම්වැදුණු දිවියා ගම්වාසින් සිව්දෙනකුට ප‍්‍රථමයෙන් පහරදී සපාකා ඇති බව වනජීවි නිලධාරීන් පවසයි.

පහරදීමෙන් පසු දිවියා ප‍්‍රදේශයේ වගාබිමකට ගොස් සැගවී සිටි අතර එම අවස්ථාවේ ප‍්‍රදේශවාසීන් අතර නොසන්සුන්තාවයක් ද හට ගැණින.

දිවියා නිර්වින්දනය කර අල්ලා ගැනීම සඳහා එම ස්ථානයට පැමිණි කිලිනොච්චිය වනජීවි පශු වෛද්‍ය නිලධාරී බී. ගිරිදරන් මහතා ප‍්‍රමුඛ වනජීවි නිලධාරී කණ්ඩායමක් මෙහෙයුමක් ආරම්භ කළ අතර එම මෙහෙයුම අතරවාරයේ දී දිවියා විසින් වනජීවි නිලධාරියකුට පහරදීම හේතුවෙන් තුවාල ලබා රෝහල් ගතකරනු ලැබීය.

ගම්වාසීන් අවට ප‍්‍රදේශවල රැදී සිටීම හේතුවෙන් මෙහෙයුම සිදුකිරීමේ අපහසුතාවයක් ඇති බවට වනජීවි නිලධාරීන් ගම්වාසීන්ට දැනුම්දී ඉවත්වන ලෙස දන්වා තුවාලකරු රැගෙන වනජීවි නිලධාරීන් එම ස්ථානයෙන් ඉවත්ව ගියබව අම්බාලකුලම් ප‍්‍රදේශවාසීන් පවසා සිටියහ.

වනජීවි නිලධාරීන් ඉවත්වීමත් සමඟ ගම්වාසීන් පිරිසක් පොලූ මුගුරු අතැතිව දිවියා මරාදැමීම සඳහා සොයමින් සිටියදී එහි සිටි පිරිසට නැවත වරක් පහරදුන් දිවියා පුද්ගලයින් පස්දෙනකු සපාකෑහ.

දිවියාගේ පහරදීමත් සමඟ එම ස්ථානයට පැමිණි සෙසු ප‍්‍රදේශවාසීන් දිවියාට පොලූ මුගුරු වලින් පහරදී මරාදමණු ලැබීය.

දිවියාට පහරදී මරාදමන අවස්ථාවේ වන ජීවි නිලධාරීන් ඉවත්ව සිටි බව ප‍්‍රදේශවාසීන් කියති.

වඳවී යෑමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති මරාදැමුණු දිවියා දිගින් අඩි පහක් පමණ හොදින් වැඩුණු සත්වයකු බව කිලිනොච්චිය වනජීවි කාර්යාලය සඳහන් කරති.

දුටුගැමුණු රජු විසින් ඉඳි කර ඇතැයි සැලකෙන කතරගම දේවාලය සම්බන්දයෙන් ‘කුරුකුලසරිත්තම්’ නැමැති ද්‍රවිඩ ඉතිහාස පොතේ සඳහන් වන බව ඔබ දන්නවාද?


කුරුකුලසරිත්තම් නැමැති ද්‍රවිඩ ඉතිහාස පොතේ කතරගම දේවාලයේ භාරකාරත්වය නොහොත් කපුරාල තනතුර පහත රට ප්‍රදාන පෙලේ ‘කුලයකට ‘ cast අයත් පුද්ගලයන්ට වෙන් කර ඇති බවත් එය පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පැවතෙන බවත් දක්වා ඇත.

02. මෙකී කුරුකුලසරිත්තම් ග්‍රන්ථයේ සිංහල පිටපතක් මා දැක ඇති අතර වර්තමානයේ එහි නවතම මුද්‍රනයක් පල කර ඇතිද යන්න දන්නා කෙනෙක් කරුනාකර දන්වන්න.
03.තවද මෙහි භාරකාරිත්වය පවරන ලද්දේ දුටුගැමුනු රජු විසින් බවද එහි දැක්වේ.

04.වර්තමානයේ කතරගම දේවාල කොපමන ඇද්ද? ඒවා අතුරින් මෙම නියමය අදාලවන්නේ කවර දේවාලයටද?

05. කිරි වෙහෙරටත් මෙම නියමය අදාලද?
06. විහාර දේවාලගම් ආඥා පනත යටතේ මෙම දේවාල වලට ලැබෙන මුදල් විගනනය කිරීමෙන් පසු ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබන ආකාරය කරුනාකර පහදා දෙන්න.නොදන්න නිසයි අහන්නෙ.

“උගත මනා ට්‍රම්ප් හා කිම් ජොන්ගේ ශිල්පයමයි ලංකාව මතු රැකෙනා”


උතුරු කොරිය නාකිම් ජොන්ට අවශ්‍යවනුයේ සිය රටේ ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය කර සිය රට වැසියන්ට /උතුරු කොරියානුවන්ට යහපත් ජීවන රටාවක් ඇතිකර දීමටය.ට්‍රම්ප්ට අවශ්‍යවනුයේ උතුරු හා දකුණු  කොරියාව අතර න්‍යෂ්ඨික අවිහරනය කොට නිරවි යුද්දය අවසන් කිරීමටය.

අපේ රට?
එක් අයෙකුගේ සංවර්ධන යෝජනා වලට අනෙකා හරස් කපයි?
ඉතින් රට ආපස්සට යන බව අපේ අයට තේරෙන්නේ කවදාද?
වගකිව යුතු සියලුම පාර්ෂව කරුවෙනි ට්‍රම්ප් හා කිම් ජොන් ගෙන් ආදර්ශය ලබා ගන්න!!


“උගත මනා ට්‍රම්ප් හා කිම් ජොන්ගේ ශිල්පයමයි ලංකාව මතු රැකෙනා”

ඩඩ්ලි සියර්ස් ඉන්න තැනකින් ලංකාවට ගෙන්වුවහොත් ඔහු විසින් මෙසේ කියනු ඇත. මන් කිව්ව එක හරි නෙ සර්!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!


බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ

ඩඩ්ලි සියර්ස් ඔබ හරි, ලංකාවෙ මිනිස්සුන්ට මතක තියෙන්නෙ සති දෙකක් පමනයි!!!!

ඩඩ්ලි අගමැති සමයේ මෙරටට ඔහු විසින් ගෙන්වන ලද ආර්ථික විශේෂඥයකුවූ ඩඩ්ලි සියර්ස් විසින් මෙම සුප්‍රකට ප්‍රකාශය කරනු ලැබීය. එය අදටත් වලංගුය.

දැන් හැම දෙනාගේම මාතෘකාව පර්පවුල් ට්‍රෙෂරීස් සමාඟම විසින් රජයේ සුරැකුම් පත්වල මුදල් ආයෝජනය කිරීම පිළිබඳවය.!!!!!
මේවාට මුදල් ආයෝජනය කලවුන්ට හෙවත් රජය ගැටගසා ගෙන යාමට මුදල් දුන් පොලි මුදලාලි වන පර්පුවෙල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම ඇහේ සිට කකුල දක්වාම පට්ට ගැසීම දැන් සිදු කෙරේ.!!!!
දැන් රාජපක්ස පාලනයේ කෙරුවාවල් අමතකය.!!
සියතට ගිනි තැබූ හැටි අමතකය.!!!
සිරස කාරයාට කුඩු වෙන්නටම වැඩේ දුන් හැටි අමතකය!!!
එක්නැළිගොඩ ඇතුළු මාධ්‍යවේදීන් අත් අඩංගුවට ගෙන ‘අතුරුදහන් කිරීමත්’ අමතකය!!!!
කීත් නොයාර්ව පහැර ගෙන ගොස් දරුනු ලෙස පහර දීමත් අමතකය!!!!!
වෙළ්ඳ කලාපයේ උද්ගෝෂනය කල රොෂාන්ව වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමත් අමතකය.!!!!!
පානීය ජල මූලාශ්‍ර දුෂනය කිරීමට එරෙහිව හඬ නැගු රතු පස්වල උද්ගෝෂකයන්ට වෙඩි තැබීමත් අමතකය.!!!!!!
රටේ ජනතාවගෙන් සමහරු යන්තමින් පැල් කොටයක් අටවාගෙන ජීවත්වන විට පාලකයන් සමහරුන් මාළිගා තැනීමත් අමතකය!!!!!!
මහ දවල් මිනිසුන් ව සුදු වෑන් වලින් පැහැර ගෙන යාමත් අමතකය.!!!!!!!!

කොටින්ම, අපේ උන්ට අතීතය අමතකය!!!!!!!!!!!!!!!!!!
දැන් සියලුම දෙනාටම පොවා අත්තේ භාංඩාගාර බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ඩඩ්ලි සියර්ස් ඉන්න තනකින් ලංකාවට ගෙන්වුවහොත්  ඔහු විසින් මෙසේ   කියනු ඇත.
මන් කිව්ව එක හරි නෙ සර්!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

රජයේ භාංඩාගාර බිල්පත් ‘ඇපයට තබා ගෙන’ නයට සල්ලි අරගෙන අන්තීමට වෙලා තියෙන්නෙ රජයට නය දුන්නු පොලි මුදලාලි රිමාන්ඩ් කිරීමත්, රජය ගත්තු ණය මුදලෙන් , රජය සිය වියහියදම් පියවා ගැනීමත්ය.!!!!!!’


‘118’ලැයිස්තුව,අවස්ථාවාදි බංකොලොත් මහා චේතීය පච පප්පලාගේ අතේ රෝලක්!!!!

`1. ඇලෝසියස් මහතාගේ පර්පර්චුවල් ට්‍රෙෂරීස් බ්‍රෝකර් සමාගමෙන් , රජයේ භාංඩාගාර බිල්පත් ඇපයට තබා ගෙන නයට සල්ලි අරගෙන අන්තීමට වෙලා තියෙන්නෙ රජයට නය දුන්නු පොලි මුදලාලි රිමාන්ඩ් කිරීමත්, රජය ගත්තු ණය මුදලෙන් , රජය සිය වියහියදම් පියවා ගැනීමත්ය.!!!!!!

02.දෙපසේම ඉන්න , තමන්ගේ පෞද්ගලීක න්‍යාය පත්‍ර බොක්කේ හංගා ගෙන සිටින ,එලිපිට හා යටින් ආණ්ඩුවට වල කපන ඩබල් ගේම්කාරයන් විසින් මෙකී නය කෙරුවාව, මෙකී ගණුදෙනුවේ ආර්ථික විද්‍යා පැත්ත ගැන මෙලෝ හසරක් නොදන්නා පුරවැසියන්ව ‘ගොනාට’ අන්දවා ඊළඟ මැතිවරනය ඉලක්ක කිරීමක් කර ඇත.

03. ඩබල් ගේම් කාරයිනි, තොපි මේ දවස්වල වහින වෙලාවට එළියට යන්න එපා!!!!!!!!!

හෙන ගෙඩි නොහොත් අකුණු සැර තොපේ කටට වදී, බලාගෙන!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ආහාරය සඳහා හරකුන් ඝාතනය කිරීමට එරෙහිව යාපනයේ පිරිසක් විසින් අරඹා ඇතැයි කියන ව්‍යාපාරය , ලංකාවේ ජීවත්වන් විවිධ ජන වර්ගයන් අතර ගැටුම් ඇතිකොට රට අස්ථාවර කිරීමේ ක්‍රියාවලියක කොටසක්ද යන සැකය මතුවෙයි.


download (26)

 

ආහාරය සඳහා හරකුන් ඝාතනය කිරීමට එරෙහිව යාපනයේ  පිරිසක් විසින් අරඹා ඇතැයි කියන ව්‍යාපාරය , ලංකාවේ ජීවත්වන් විවිධ ජන වර්ගයන් අතර ගැටුම් ඇතිකොට රට අස්ථාවර කිරීමේ ක්‍රියාවලියක කොටසක්ද යන සැකය මතුවෙයි.
ලංකාව බහු වාර්ගීක බහු ආගමීක ජනවර්ගයාගෙන් යුක්ත වූවකි.
එක ජන කොටසක් කන බොන දැයට තහංචි දැමීමට අනිකුත් ජන වර්ගයට නොහැකි බව දැන ගත යුතුය. ශ්‍රී ලාංකීක කිතුනුවන් බහුලව වෙසෙන බස්නාහිර පලාතේ ගව මස් කඩ බහුලව ස්ථාන ගත කොට ඇත්තේ ඔවුන්ගේ පාරිභෝජනය සඳහාය.!!
විශේෂයෙන් දරුවන්ගේ වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් ලබා ගැනීමේ පහසුතම මාර්ගය වන්නේ ගව මස් පාරිබෝජනයයි.එලවළු කාමෙන් මේවා ලබා ගත නොහක.එසේම ශ්‍රී ලාංකීක මුස්ලිම්වරුද ගවමස් අනුභව කරති.
ලංකාවේ ගව මස් පාරිභෝජන රටාව ගත්විට ප්‍රෝටීන් සැපයීමේ දායකත්වය අනුව සියලුම ශ්‍රී ලාංකීකයන් අඩු වැඩි වශයෙන් සිය ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවයන් ගව මස් අනුභවයෙන් ලබා ගන්නා බව සැළකිය යුතුය.
මෑතක සිට අනිසි ක්‍රම මඟින් ගව මස් කඩ වැසීමට නීති විරෝදි ක්‍රම මඟින් උත්සාහා දැරූ අවස්ථාවන් ඇත.
එකක් වනුයේ හාමුදුරුනමක් විසින් ඉතා විශාල වැඩි මිළක් ගව මස් ටෙන්ඩරයට මිල ගනන් ඉදිරි පත් කොට එම ටෙන්ඩරය ලබා ගෙන අනතුරුව ගව මස් කඩය විවෘත්ත නොකොට සිටීමයි.
මෙහිදී අධිකාරීන් විසින් කල යුතුව ඇත්තේ නියමිත කාල සීමාව තුළදී ගව මස් කඩය විවුර්‍රත නොකරන්නේ නම් ටෙන්ඩර් කොන්දේසි කඩ කොට ඇති බැවින් ඇප මුදල රාජසන්තක කොට 2වන ටෙන්ඩර් කරුට ටෙන්ඩරය ප්‍රධානය කිරීමයි!! ඒහැරෙන්නට පාරිභෝගිකයන්ට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් හෝ මෙසේ කරනු යනුවෙන් රිට් ආඥා ඉල්ලා හෝ උසාවි යා හැක.
අවසන් සටහන. හරක් මස් කන එකාගේ කෑමට , හරක් මස් නොකන එකා තහංචි නොදමනු!එයට ඉඩ නොදෙනු!!!

%d bloggers like this: