ක්‍රිස්තු ධර්මය-ආ.පො.ස. ( උ.පෙල )විෂය නිර්දේශ සටහන්

3.1.1  බයිබලීය අන්තර්ගතය හෙවත් ප්‍රධාන තේමාව කුමක්ද?

01. පළමු මතය- ගිවිසුම covenant
‘ ගිවිසුම ‘ බයිබලයෙහි ප්‍රධාන තේමාව බව මෙයින් කියවේ. ආදම් හා දෙවිඳුන් අතර ඇතිවූ ගිවිසුම ගැන බයිබලය පැහැදිළිවම සඳහන් කරයි.ආදම් එය බිඳ දැමූ බැවින් පාපයටද ඉන් පසු විනිශ්චයටද මුලු මිනිස් වර්ගයා පත් විය.ඔහුගෙන් පසුව නෝවා,ආබ්‍රහම්,මෝසෙස් හා දාවිත් යන මේ සෑම දෙනාටම ගිවිසුමේ පොරොන්දු ලැබුනි. එය ප්‍රථම ගිවිසුම අළුත් කිරීමක් විය.තවද ඒ අතර වඩාත් හොඳ ගිවිසුමක් පිළිබඳ පොරොන්දුවක්ද ලැබුනි. එම ප්‍රධාන ගිවිසුම් පොරොන්දුව නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේය.එතුමන් මෙලොවට පැමිනියේ ආදම්ගෙන් වූ වරඳ අභිබවා යාමටය.උන්වහන්සෙගේ කුරුසිය මත වූ මරන පූජාවෙන් අපට පාපයෙන් එනම් ආදම්ගේ සාපයෙන් මිදීම ලැබුනි.උන්වහන්සේගේ උත්ථානයෙන් අපට සදාතන ජීවනය ලැබුනි.එනම් මැවිල්ලේ සිට ( පාපයෙන් ) ගැළවීම දක්වා මුළු බයිබලීය පණිවිඩය වන්නේ ( දෙවිඳුන් හා මිනිසා අතර වූ ) ගිවිසුමයි.
මෙම මතයේ අඩු පාඩු
පාපයෙන් ගැළවීම මෙන්ම (දෙවිදුන් හා මිනිසා ) අතර ගිවිසුමද බයිබලයේ ප්‍රධාන තේමාව  වන නුමුත් එමඟින් බයිබලීය අණාවරනයන්ට revelations ප්‍රවේශයක් ලැබෙන්නේ නැත. මන්ද යත් ගිවිසුම යන්න නිවැරදිව අර්ථ දැක්වීම දුෂ්කර හෙයිනි.

02. දෙවන මතය- දේව රාජ්‍ය kingdom of God
දේව රාජ්‍ය, බයිබලයෙහි ප්‍රධාන තේමාව බව මෙ මඟින් කියවේ. දේව රාජ්‍ය සංකල්පය තුළ මැවීම, දේවදුතයන් හා අශුධාත්මයන් පිළිබඳ බයිබලීය ඉගැන්වීම් , අවසන් විනිශ්චය පිළිබඳ ධර්මය සහ සදාකාලික දණ්ඩනය පිළිබඳ ඉගැන්වීම්ද ඇතුලත් වෙයි. ක්‍රිස්තුස් සමිඳුන් බයිබලීය අන්තර්ගතයේ ප්‍රධාන චරිතය වෙයි.මන්ද යත් දේව රාජ්‍යය එතුමන් මත පවතින බැවිනි.මිනිස් වර්ගයාව ( පාපයෙන් ) ගැළවීමේ ක්‍රියාවලිය ,එතුමන් විසින් දේව රජ්‍ය නැවතත් එහි මුල් ප්‍රතිපත්ති මත ස්ථාපනය කිරීම යටතේ පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකිය.
එනම් ආරම්භයේදී දෙවිඳුන් විසින් දේවරාජ්‍ය ස්ථාපනය කල පසුව මිනිසා පාපයට වැටීම මඟින් ගිවිසුමට එරෙහිව කැරලි ගැසීය.ඒ අනුව ( මිනිසා හා දෙවිඳුන් අතර වූ ) ගිවිසුම දේව රාජ්‍යයෙහි සක්‍රීය ව්‍යවස්ථාව ලෙස අර්ථ දක්විය හැක.
සාරංශය
උත්පත්ති කථාව දේව රාජ්‍යයේ වැටීමෙන් අරඹෙයි. මිනිසාව සාතන් විසින් පොලොඹවනු ලැබ පාපයට වැටීමට නොහොත් දෙවිදුනට එරෙහිව කැරලි ගැසීමට පෙළඹුනි.බයිබලයේ ඉතිරි කොටස් වලින් පවසනු ලබන්නේ දෙවිඳුන් විසින් දේව රාජ්‍ය එහි මුල් තේජශ්‍රීයට පත් කර මිනිසාව නැවත දේව රාජ්‍ය වෙතට ප්‍රවිශ්ඨ කරවූ ආකාරයයි.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s