ක්‍රිස්තෝත්පත්ති දේව මෙහෙයන්වලදී දේව ප්‍රශංසාව සඳහා ගැයෙන සාම්ප්‍රදායික කැරොල් ගීතිකා-01-Hark! The herald angels sing-අසව් දූත ගී නද හා නත්තල් සිතුවිලි මාලා-ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම්-01 ශ්‍රේෂ්ඨතම ආඥාව කිම?

/

 

 

Jesus conversation with a Jewish scribe about the greatest commandment

යේසුස් සමිඳානන් හා ඊශ්‍රායෙල් විනයධරයකු අතර ශ්‍රේෂ්ඨතම ආඥාව ගැන ඇතිවූ සංවාදය

Images   of this article may be subject to copyright

 

අසව් දූත ගී නද
රජුට උපන් අද
පොලොවේ සාමදානෙත්
සතට වේ දයාවත්
සෑම ජාතීන් නැගිටිව්
දූතයන් හා ගී කියව්
බෙත්ලෙහෙම් පුරවරේ

ක්‍රිස්තුස් උපන් මේ වරේ

 අසව් දූත ගී නද
රජුට උපන් අද

උසස් තැන්හි වැඳුම් ලත්
සදාකල් හිමි තෙදැත්
ක්‍රිස්තුස් තුම එව් බලව්
කන්‍යා ලද පුත් මෙලෙව්
වසා දේව ලීලාව
සැබවින් මිනිසෙක්ව
මිනිසුන් හා වසන්ට
එම්මානුවෙල් වී තුට

සාමදානෙ කුමරු
දමිටුකමේ හිරු
සැමට විමුක්තියත්
ගේනාවේය එළියත්
තේජස හැර දමා
මිනිසුන්ට වී පෙමා
සදාතන ජීවනේ
දෙන්ට ලෝව උපන්නේ

සිංහල පරිවර්තනය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිස්තියානි පොත් ප්‍රකාශක මංඩලය විසින් ප්‍රකාශිත ක්‍රිස්තියානි ගීතිකා පොතෙන් උපුටා ගත් බව කෘතඥ පූර්වකව සඳහන් කරමි.

Hark! The herald angels sing,
“Glory to the newborn King,
Peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled!”
Joyful, all ye nations rise,
Join the triumph of the skies;
With the angelic host proclaim,
“Christ is born in Bethlehem!”
Hark! The herald angels sing,
“Glory to the newborn King!”

Christ, by highest heaven adored;
Christ, the everlasting Lord;
Late in time behold Him come,
Offspring of the Virgin’s womb.
Veiled in flesh the Godhead see;
Hail the incarnate Deity,
Pleased as Man with men to dwell,
Jesus, our Emmanuel.
Hark! The herald angels sing,
“Glory to the newborn King!”

Hail the heaven-born Prince of Peace!
Hail the Sun of Righteousness!
Light and life to all He brings,
Risen with healing in His wings.
Mild He lays His glory by,
Born that man no more may die,
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Hark! The herald angels sing,
“Glory to the newborn King!”

composed by Charles Wesley- one of the founder member of Methodism

All contents of this article are  protected by copy rite  protocols.

නත්තල් සිතුවිලි මාලා-ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම්-01
ශ්‍රේෂ්ඨතම ආඥාව කිම?
එවිට විනයධරයන්ගෙන්* එක්කෙනෙක් ඇවිත් ඔවුන් එකතුව ප්‍රශ්ණ විචාරනවා අසා, උන්වහන්සේ මනාසේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දුන් බව දැන: සියලු ආඥාවලින් ශ්‍රේෂ්ඨතම ආඥාව කිමෙක්දැයි උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවේය.යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් ,”ශ්‍රේෂ්ඨතම ආඥාව මේය:අහෝ ඊශ්‍රායෙල්**, අසන්න:අපේ ස්වාමීන්වහන්සේ වන දෙවියන්වහන්සේ එක ම ස්වාමීන්වහන්සේය. නුඹේ මුළු හෘදයෙන්ද නුඹේ මුළු ආත්මයෙන්ද නුඹේ මුළු බුද්ධියෙන්ද නුඹේ මුළු ශක්තියෙන්ද නුඹේ දෙවිවූ සමිඳානන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න යන එකය.දෙවැනි එක නම් : නුඹට මෙන් නුඹේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න යනුය.මේවාට වඩා උතුම්වූ අන්කිසි ආඥාවක් නැතැයි කී සේක.එවිට විනයධරයා  : ආචාරීන්වහන්ස, සැබවින්ම උන්වහන්සේ එකම තැනන්වහන්සේ යයි ඔබ හරි ලෙස කීයෙහිය: උන්වහන්සේ හැර වෙන කිසි දෙවි කෙනෙක් නැත.මුළු හෘදයෙන්ද මුළු ඥානයෙන්ද මුළු ශක්තියෙන්ද උන්වහන්සේට ප්‍රේමකිරීමත් තමාට මෙන් තමාගේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කිරීමත් සියළුම දවන පූජාවලට හා යාගවලටත් වඩා උතුම්යයි කීය.ඔහු නුවනින් උත්තර දුන් බව යේසුස් වහන්සේ දැක:නුඹ දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට නුදුරුව සිටින්නෙහියයි ඔහුට කීසේක.ඉන්පසු උන්වහන්සේගෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් අසන්ට කිසිවෙකුට ධෛර්යයක් නොවීය. (මාර්ක්ට අනුව ලියැවුනු ශුභාරංචියේ 12 පරිඡේදය 28-34 දක්වා පද )
*විනයධරයා-Scribe-Origin and Meaning.

1. Body of teachers whose office was to interpret the Law to the people, their organization beginning with Ezra, who was their chief, and terminating with Simeon the Just. The original meaning of the Hebrew word “soferim” was “people who know how to write”; and therefore the royal officials who were occupied in recording in the archives the proceedings of each day were called scribes (comp. II Sam. viii. 17; II Kings xix. 2, passim); but as the art of writing was known only to the intelligent, the term “scribe” became synonymous with “wise man” (I Chron. xxvii. 32).

Later, in the time of Ezra, the designation was applied to the body of teachers who, as stated above, interpreted the Law to the people. Ezra himself is styled “a ready scribe in the law of Moses” (Ezra vii. 6). Indeed, he might be correctly so called for two reasons, inasmuch as he could write or copy the Law and at the same time was an able interpreter of it.

The Rabbis, however, deriving from (= “to count”), interpret the term “soferim” to mean those who count the letters of the Torah (First 05 books of Moses in the Bible ) or those who classify its contents and recount the number of laws or objects belonging in each group; e.g., five classes of people that are exempt from the heave-offering, four chief causes of damages, thirty-nine chief works which are forbidden on the Sabbath, etc. (Yer. Sheḳ. v. 1; Ḥag. 15b; Ḳid. 30a; Sanh. 106b). While this may be only a haggadic interpretation of the term “soferim,” it is evident that these scribes were the first teachers of the Torah and the founders of the oral law.

**ඊශ්‍රායෙල් දේශයේ වැසියෙනි

Advertisements

One thought on “ක්‍රිස්තෝත්පත්ති දේව මෙහෙයන්වලදී දේව ප්‍රශංසාව සඳහා ගැයෙන සාම්ප්‍රදායික කැරොල් ගීතිකා-01-Hark! The herald angels sing-අසව් දූත ගී නද හා නත්තල් සිතුවිලි මාලා-ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම්-01 ශ්‍රේෂ්ඨතම ආඥාව කිම?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s