මේ ජනතාව ගැනත් ඉරිදා දේව මෙහෙයන්වල (මෙතෝදිස්ත දේව මෙහෙයන්වලදී ) මැදහත් යාච්ඥා වලදී දෙවි සමිඳුන් වෙත යදින්න.


 

 මේ ජනතාව ගැනත් ඉරිදා දේව මෙහෙයන්වල (මෙතෝදිස්ත දේව මෙහෙයන්වලදී ) මැදහත් යාච්ඥා වලදී දෙවි සමිඳුන් වෙත යදින්න.

මෙම දේව මෙහෙයන්වලදී මෙතෝදිස්ත මහා මංත්‍රන සභාවේ සභාපති හා අවශේෂ දේව සේවකයන් ගැන යදිනු ලැබේ. 

එහෙත් වර්තමානයේ *ISIS නැමැති මිළේච්ඡයන්ගේ ප්‍රහාරයන්ට එඩිතරව 02 මසක කාලයක් තිස්සේ මුහුනදී බිහිසුනු සටනක යෙදෙන සිරියානු ජනරජයේ , කොබෙනා ප්‍රාන්තයේ කුර්දි ජාතිකයන් ගැනද,පකිස්තානයේ කිතුනුවන් ගැනද,නයිජීරියාවේ ජනතාව ගැනද හා  ඉරාකයේ ජනතාව ගැනද  කිසිම සඳහන් කිරීමක් නැත.

ඔවුනුත් දෙවිඳුන්ගේ දරුවන්ය.

මෙම කරුණු ගැන ඉරිදා දේව මෙහෙයන්වල මැදහත් යැදුම් වලදී , යැදුම් පුද කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි.

 සිය මවු බිම *ISIS මිළේච්ඡයන්ගෙන් බේරා ගැනීමට සටන් කරන සිරියාවේ කුර්දි ජාතික කාන්තා බලකායේ මෙම සෙබලියන්ගේ අත් සවි කරන ලෙස , දේව මෙහෙයන්වල මැදිහත් යැදුම් පුද කිරීමේදී, දෙවි සමිඳුන් යදිමු!

*ඉරාකය හා සිරියාවේ ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය සංවිධානය

 

 මේ ජනතාව ගැනත් ඉරිදා දේව මෙහෙයන්වල (මෙතෝදිස්ත දේව මෙහෙයන්වලදී ) මැදහත් යාච්ඥා වලදී දෙවි සමිඳුන් වෙත යදින්න.

 මේ ජනතාව ගැනත් ඉරිදා දේව මෙහෙයන්වල (මෙතෝදිස්ත දේව මෙහෙයන්වලදී ) මැදහත් යාච්ඥා වලදී දෙවි සමිඳුන් වෙත යදින්න.
3c8e9-kurdish2bfighter03
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s