‘අධිරාජ්‍යවාදි’ ඇමරිකාවේ ( එක්සත් ජනපදයේ ) හා (ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි සමාජවාදි ) ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනස

 

 

Heartbreaking: Ruby Bridges, 6, required three U.S. Marshals to escort her into Williant Frantz Elementary School in New Orleans, Louisiana, in 1960. U.S. Deputy Marshal Charles Burks, top left, never left her side
Heartbreaking: Ruby Bridges, 6, required three U.S. Marshals to escort her into Williant Frantz Elementary School in New Orleans, Louisiana, in 1960. U.S. Deputy Marshal Charles Burks, top left, never left her sideRead more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2413509/Civil-rights-icon-Ruby-Bridges-thanks-US-Marshal-protected-attend-white-school-1960.html#ixzz4u9oQiRoQ
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

Groundbreaking: Pictures of little Ruby Bridges having to be protected by the federal marshals became world icons

 

 

ඇමරිකාවේ නිව් ඔරලියන්ස් ජනපදයේ 6 හැවිරිදි රූබි බ්‍රිජස් නැමැති කළු ජාතික දැරිය, සුදු ජාතිකයන්ට පමනක් වෙන්වුනු පාසලකට ඇතුලත් කර ගැනීමට වර්න බේදවාදීන් විරුද්ධවී දරුනු ලෙස උද්ගෝෂනය කලහ.
දැරියගේ දෙමාපියන් උසාවි ගියවිට , එම දැරියව පාසලට ඇතුලත් කර ගන්නා ලෙස නියෝග කෙරින.
ඇයව මාර්ෂල් හෙවත් පොලිස් නිලධාරීන්ගේ රැකවරන පාසලට

සහිතව රැගෙන යාම ඒම සිදු විය.

සයිටම් විශ්ව විද්‍යාල දරුවන්ට හෝමාගම හා අවිස්සාවෙල රජයේ රෝහල්වල සායනීක පුහුනුව ලබා දෙන ලෙස උසාවිය නියෝග කෙරින.
අන්තවාදි කුඩා දේශපාලන පක්ෂවල සාමාජිකයන් බෝඩ් උස්සගෙන එම රෝහල් අවට විශාල උද්ගෝෂනයක් කර සයිටම් සිසුන් සායනීක පුහුනුවට යාමෙන් වැළැක්වූහ.

ඇමරිකාවේ රූබි දැරියව මාර්ෂල්වරුන් 04 කුගේ රැකවරන සහිතව පාසැලට ගෙන යාම ඒම කරනු ලැබීය.
ඒ ඇමරිකාවේය.
මේ ඉල් ලංකාවය.
එහි දැරියට පොලිස් රැකවරන ලැබින!!!!
මෙහෙ ???

ඇයි යකෝ බලන කොට ලංකාව පාලනය කරන්නේ 1%ක් වත් චන්ද ගන්න බැරි අන්තවාදි කුඩා දේශපාලන කාරයන්ට රිසි පරිදිය!!!!!

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s