කුවේටි ලේඛක Abdullah Al-Hadla ඊශ්‍රායෙල් දේශයේ අයිතිය අත්තේ යුදෙව්වන්ට බව කියයි. Kwaiti writer Abdullah Al-Hadlaq said that Israel was an independent and legitimate sovereign state and that there was no occupation, but instead, “a people returning to its promised land.”


 

මෙම්රි රූපවාහිනි සේවය සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට සහභාගිවූ කුවේටි ලේඛකයෙකුවූ Abdullah Al-Hadla, ඊශ්‍රායලය ජනාවාස කිරීමට යුදෙව්වන්ට ඇති අයිතිය හහවුරු කල ආකාරය ඇතුලත් වීඩියෝව පහත පලවේ.

මෙය ‘පලස්තීන’ වාදීන්ට කදිම පිළිතුරකි.

Advertisements