නව ලෝක රටාවක් බිහි කිරීම සඳහා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවන පැමිනීම හා නත්තල-Christmas and the (second coming ) return of Christ to establish a new world order


holy temple

TitusbogenFront

රෝමානු අධිරාජ්‍ය ටයිටස්ගේ යුධ ජයග්‍රහනය වෙනුවෙන් ගොඩ නඟන ලද ටයිටස්ගේ කුළුන

Arch_of_Titus_Detail

 ටයිටස්ගේ කුළුනේ යටි පැත්තේ යෙරුසළම් ශුද්ධ දෙව් මැඳුරෙන් මංකොල්ල කන ලද භාංඩ කැටයම් කර ඇති ආකාරය

220px-Carrying_off_the_Menorah_from_the_Temple_in_Jerusalem_depicted_on_a_frieze_on_the_Arch_of_Titus_in_the_Forum_Romanum

යුදා ඊශ්‍රායල් යුධ සිරකරුවෝ මෙනෝරාව හෙවත් කරු 07 රන් පහන් රුක උසුලා ගෙන යන ආකාරය ටයිටස්ගේ කුළුනේ සටහන් කර ඇති ආකාරය

Photos of Jerusalem

 ක්‍රි.ව.70 දී රෝමානු අධිරාජ්‍ය හමුදා හා යුදෙව් විමුක්ති හමුදා අතරවූ අවසන් සටනේදී මුළුමනින්ම දවා අළුකර විනාශ කරන ලද ශුද්ධ දෙව් මැඳුරේ සිතුවමක්

 

ව  ලෝක රටාවක් බිහි කිරීම සඳහා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවන පැමිනීම හා නත්තල-Christmas and the (second coming ) return of Christ to establish a new world order

ඊශ්‍රායලය සතුව න්‍යෂ්ඨික බෝම්බ තිබේය යන්න නොරහසකි.එහෙත් ඔවුන්ගේ ශක්තිය රඳා පවතිනුයේ ඔවුන් සතු ප්‍රබල යුධ ශක්තිය මත නොවේ.
ඊශ්‍රායෙල්/යුදා ජනතාව දෙවිඳුන්ගේ ඇසේ කළු ඉංගිරියාව ලෙස ධර්මවක්තෲ වරුන් විසින් හඳුන්වා ඇත.
දෙවිඳුන්ගේ රැකවරනය ඔවුන්ට නොඅඩුව ලැබෙන හෙයිනි.
ශත වර්ෂාධික ඉතිහාසය තුළ ඊශ්‍රායල යුදා දේශය විදේශීය ආක්‍රමනික හමුදා විසින් ආක්‍රමනය කරන ලදී.

View original post 4,171 more words

Advertisements