ශ්‍රී ලංකා ගෲහනියකගේ දින පොත-1


images (5)

holy temple

 ශ්‍රී ලංකා ගෲහනියකගේ දින පොත- නත්තල් උත්සවය වෙනුවෙන් පළවම බ්ලොග් සටහන-6

පලමු පිටුව
 අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
හරක් මස් කි.ග්‍රෑම් 01
විනාකිරි කෝප්ප 01
කුරුඳු පොතු කැබලි 01 ( අඟල් 02 දිගැති )
මිරිස් කුඩු මේස හැන්දි  01
සුදු ළුනු බික් 03
ඉඟුරු
බොම්බයි ළුුනු ගෙඩි 06
අමු මිරිස් කරල් 10ක් පමන
ගම්මිරිස් කුඩු
ලුනු කුඩු
අබ මේස හැඳි 01
සීනි මේස හැඳි 01
පිසින තෙල් ස්වල්පයක්

පලමුව හරක්මස් තුනීයට කැබලි වනසේ කපා ගන්න. මස් බඳුනකට විනාකිරි දමා එයට ලුනු හා ගම්මිරිස් කුඩු .මස් මොලොක් වන තුරු එය පැයක් පමන තබන්න. ඉන්පසු ඒවා පිසින භාජනයකට දමන්න.වතුර කෝප්ප 1 1/2 ක් පමන දමන්න. ඉන් පසු මිනිත්තු 25 ක් පමන හොඳින් තම්බා ගන්න.ඉස්ම හිඳෙන තුරු පිසින්න.
 වෙනත් සාස්පානකට පිසින තෙල් මේස හඳි 02 පමන දමන්න කුරුඳු පොතු හා සුදු ළුණු,බොම්බයි ළුුණු හා ඉඟුරු දමා බැද ගන්න.ඒවා මිනිත්තුවක් පමන බැද ගන්න.අනතුරුව එයට අමු මිරිස් එකතු කරන්න.බොම්බයි ළුුණුද එකතු කරන්න.මිනිත්තුවක් පමන පිසින්න.

එයට මිරිස් කුඩුද…

View original post 42 more words

Advertisements