වගා නොකරන බස්නාහිර පලාත තුල පිහිටි කුඹුරු ඉඩම් සියල්ලම ගොවි ජන සේවා ආඥා පනතින් ඉවත් කර මහ කොලඹ විශේෂ ආර්ථික කලාප ආඥා පනත යටතට පත් කරනු!!!

බස්නාහිර පළාත තුළ වගා නොකළ පුරන් වූ කුඹුරු බිම් හෙක්ටයාර විසිදෙදාහක්( 22,295.46) තිබෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි. බස්නාහිර පළාත තුළ වගා කළ …

එවිට විදේශ ගැනුම් කරුවන්ට සිය අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන ඉඩම ලෙහෙසියෙන් ලබා ගත හැකිය.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වග නොකල කුඹුරු ඉඩම්
යතාර්තය
කටුනායක වෙළඳ කලාපය ආශ්‍රිතව පිහිටා තිබූ කුඹුරු ඉඩම බොහොමයක මේ වන විට නිවාස ඉඳිකර ඇත.
වර්තමානයේ කම්කරු ශ්‍රමය අධික බැවින් කම්කරුවන් යොදවා කුඹුරු වැඩ කිරීම ආර්ථික වශයෙන් අලාභදායි වේ.
කුඹුරු මත පදනම්වූ ආර්ථික රටාවක් පැවතියේ අපේ ආච්චිලා සීයලාගේ කාලයේය.දැන් ඇත්තේ වානිජ , වෙළඳපොල , සේවා ,කාර්මික හා තාක්ෂනීක සමාජ ක්‍රමයකි.
කටුනායක වෙළඳ කලාපාය ආශ්‍රිතව පිහිටා ඇති සමහර සේවා ආයාතනවල වයස අවු. 50 ට වැඩි ගැහැනු පිරිමි දෙපක්ශයටම දෛනික වටුප් මත තාවකාලික රැකියාවල නියුක්ත විය හැක. මෙවැනි එක සේවා කර්මාන්තයක උදය හා දිවා ආහාරය සමඟ වැඩ කරන දිනකට රු.900.00 ගෙවනු ලැබේ.!!
කෘෂිකර්ම බලධාරීන්ගේ අවධානයට මෙම කරුනු භාජනයවිය යුතුය.
කොපමන නීති රීති තිබුනද තව වසර 30-40 කින් පමන ශීඝ්‍ර කාර්මිකර්නයවීම නිසා බස්නාහිර පලාත තුල පිහිටා ඇති කුඹුරු  කාර්මික සංවර්දනයේ අතුරු ඵල විසින් වසා ගනු ඇත.!!!!එය නැවැත්වීමට සක්කරයාටවත් බැරිය.!!!!
එහෙයින් දැන් කළ යුතුවන්නේ කුඹුරු ඉඩම් වලට අදාල වන ගොවිජන සංවර්දන පනත් අහෝසි කර ,කුඹුරු අයිතිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ මනාපය පරිදි ඒවා සංවර්දනය කර ගැනීමට ඉඩ හැරීමයි.
මෙහිලා කාලින වශයෙන් වැදගත් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරමි.
එනම් වගා නොකරන බස්නාහිර පලාත තුල පිහිටි කුඹුරු ඉඩම් සියල්ලම ගොවි ජන සේවා ආඥා පනතින් ඉවත් කර මහ කොලඹ විශේෂ ආර්ථික කලාප ආඥා පනත යටතට පත් කරන ලෙසය.!!!

එවිට විදේශ ගැනුම් කරුවන්ට සිය අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන ඉඩම ලෙහෙසියෙන් ලබා ගත හැකිය.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s