කෝකටත් තෛලය බැඳුම් ක- රේ, බැඳුම් ක-රේ බැඳුම් ක- රේ බැඳුම් ක-රේ බැඳුම් කරේ

කෝකටත් තෛලය බැඳුම් ක- රේ බැඳුම් ක-රේ

බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ
දැන් ලංකාවෙ ප්‍රශ්න නැත. ඇත්තේ එකම ප්‍රශ්නයයි.
වේලි වේලි සිටි දේශපාලන විරුද්ධවාදීන්ට උඩ පැන පැන කෑගැසීමට සරුව පිත්තල ඉල්ලමක් පෑදි අත.
ආන්ඩුව නයකර විකුනා ගත් ආයෝජන මුදල වලට ඵලදාව ලබෙන්නේ වසර 30 කට පසුවයි!!
ඒක පැත්තකින් තිබුනාවෙ.
ලංකාවේ අර්ධ නාගරීක හා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ප්‍රශ්න, දේශපාලන විරුද්ධවාදිනි ඔබලාට නොපෙනේද?
එසේත් නැතිනම් දේශපාලන ‘අන්ධ භාවය’ නිසාද ඔබලාට අනිකුත් ජනතා ප්‍රශ්න නොපෙනෙන්නේ?
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ
කෝකටත් තෛලය, බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ
කොලඹ -මීගමුව පාරේ සීදුව පටන් මීගමුව දක්වාම වම් පසින් මීගමුව කලපුව .
ඒත් වැස්සකට පස්සේ ලියනගෙමුල්ල හරියේ ජලය බැස යන කාණු උතුරනව!
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ!!!!
ඒවාටත් කෑගහනවලකො!!
හරි ඔහෙල යන්නෙ රෝද 4 න්නෙ!!!
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ!!!
ඕන ඉඩමක් මතින් ජලය කලපුවට බැස යන්න කානු කපන්න ආඥා පනත් වලින් බලය තියෙනව!!
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ!!
දිගට හරහට කානු සාදා කලපුවට ජලය බැස යන්න කටයුතු කරන්න ඔබලාට උවමනාවක් නැද්ද්?
හැම උලව්වකටම බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ
මේ පැත්තෙ අයට ජලය කරේ ජලය කරේ!!!
කටුනායක, රෝමාණු කතෝලික කණිෂ්ඨ පාසැලේ සිට සිසිල් පාර දක්වා ,වම් පසින් ජලය බැස යන්න කානුවක් නැත.
යාර 10-15 එහායින් මීගමුව කලපුව පිහිටා ඇත.
බැඳුම් කරේ බඳුම් කරේ
වැස්ස ඇති දිනට පාසැල ඉදිරිපස ජලය පිරී ඇත. තණ කොළද වැවී ඈත.
ඇයි ඔබලා මේවාට බෙරිහන් නොදෙන්නේ?
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ

හරහට කානු සාදා කලපුවට ජලය බස්සන්න හරි අමාරුයි නේද?
බැඳුම් කරේ බැඳුම් කරේ
මෙහෙ අයට මීගමු කලපු කරේ!!!!
දේශපාලන ජිල්මාට් කාරයිනි, අද ඉඳල සැබෑ ජනතා ප්‍රශ්න මොනවාදැයි හරියට හොයල බල්න්න ගම් බහිනවල!!!!!!!
ඔය වසර 30 කට පසු කල් පිරෙන බැඳුම් කර ගැන පොර ටෝක් දුන්නට ,
01. නාගරීක
02. අර්ධ නාගරීක
03. ග්‍රාමීය
ප්‍රදේශවල ජීවත් වන පුරවැසියනට ඔය ‘ බැඳුම් ක-රෙ න් වැඩක් නැත.
මහ පාරේ කානු නිසි පරිදි නැතිවීම ගැන
මහ පාර දෙපස ජලය බැස යන කාණු නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීම ආදි කරුනු ගැන උද්ගෝෂනය කරනු!!!!
නැවත
බැඳුම් ක-රේ !!! උද්ගෝෂනයෙන් තඹ සතේක වැඩක් නැත.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s